Κουπόνια

Κατάταξη κατά ΏραΠρωτάθλημα
Τελικό 1X2
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
2:30 μμ
23/5
---
---
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
1:15 μμ
23/5
---
---
---
---
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
1:30 μμ
23/5
---
---
---
---
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
11:00 πμ
23/5
---
---
1:00 μμ
23/5
4:00 μμ
23/5
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
2:30 μμ
23/5
2:30 μμ
23/5
2:30 μμ
23/5
2:30 μμ
23/5
2:30 μμ
23/5
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
10:00 πμ
23/5
10:00 πμ
23/5
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
2:45 μμ
23/5
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
1:00 μμ
23/5
---
---
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
9:00 πμ
23/5
---
---
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
9:00 πμ
23/5
---
---
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
4:30 πμ
23/5
---
---
6:00 πμ
23/5
---
---
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
10:00 πμ
23/5
12:00 μμ
23/5
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
6:15 μμ
23/5
6:15 μμ
23/5
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
5:00 πμ
23/5
5:30 πμ
23/5
5:30 πμ
23/5
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
8:30 πμ
23/5
8:30 πμ
23/5
10:30 πμ
23/5
10:30 πμ
23/5
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
11:00 πμ
23/5
---
---
11:00 πμ
23/5
---
---
11:00 πμ
23/5
---
---
11:00 πμ
23/5
---
---
12:00 μμ
23/5
---
---
12:00 μμ
23/5
---
---
12:00 μμ
23/5
---
---
2:00 μμ
23/5
---
---
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
2:00 μμ
23/5
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
3:00 μμ
23/5
---
---
3:00 μμ
23/5
---
---
3:00 μμ
23/5
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
11:00 πμ
23/5
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
5:30 πμ
23/5
---
---
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
2:00 μμ
23/5
---
---
2:00 μμ
23/5
---
---
5:30 μμ
23/5
---
---
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
6:00 μμ
23/5
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
11:00 πμ
23/5
---
---
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
1:30 μμ
23/5
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
2:00 μμ
23/5
2:00 μμ
23/5
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
8:30 πμ
23/5
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
6:00 μμ
23/5
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
1:00 μμ
23/5
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
1:00 μμ
23/5
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
11:30 πμ
23/5
11:30 πμ
23/5
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
12:00 μμ
23/5
12:00 μμ
23/5
12:30 μμ
23/5
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
10:00 πμ
23/5
10:00 πμ
23/5
10:00 πμ
23/5
10:00 πμ
23/5
10:00 πμ
23/5
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
2:00 μμ
23/5
---
---
2:00 μμ
23/5
---
---
2:00 μμ
23/5
---
---
2:00 μμ
23/5
---
---
2:00 μμ
23/5
---
---
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
9:00 πμ
23/5
2:00 μμ
23/5
2:00 μμ
23/5
2:00 μμ
23/5
2:00 μμ
23/5
2:00 μμ
23/5
---
---
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
3:15 μμ
23/5
3:15 μμ
23/5
3:15 μμ
23/5
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
7:00 πμ
23/5
8:00 πμ
23/5
8:00 πμ
23/5
9:00 πμ
23/5
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
4:00 μμ
23/5
---
---
4:00 μμ
23/5
---
---
4:00 μμ
23/5
---
---
4:30 μμ
23/5
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
2:45 μμ
23/5
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
1:30 μμ
23/5
---
---
3:15 μμ
23/5
---
---
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
9:30 πμ
23/5
9:30 πμ
23/5
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
11:00 πμ
23/5
1:00 μμ
23/5
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
5:30 πμ
23/5
---
---
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
2:00 μμ
23/5
---
---
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
8:00 πμ
23/5
---
---
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
2:00 μμ
23/5
---
---
2:00 μμ
23/5
---
---
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
10:15 πμ
23/5
12:15 μμ
23/5
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
2:30 μμ
23/5
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
9:00 πμ
23/5
---
---
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
4:00 πμ
23/5
---
---
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
1:00 μμ
23/5
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
7:00 μμ
23/5
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
11:00 πμ
23/5
---
---
11:00 πμ
23/5
---
---
11:00 πμ
23/5
---
---
11:00 πμ
23/5
---
---
11:00 πμ
23/5
---
---
11:00 πμ
23/5
---
---
11:00 πμ
23/5
---
---
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
11:00 πμ
23/5
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
1:00 μμ
23/5
1:00 μμ
23/5
1:00 μμ
23/5
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
1:45 μμ
23/5
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
12:00 μμ
23/5
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
10:00 πμ
23/5
10:00 πμ
23/5
10:00 πμ
23/5
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
2:00 μμ
23/5
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
7:00 πμ
23/5
---
---
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
11:00 πμ
23/5
11:00 πμ
23/5
11:00 πμ
23/5
11:00 πμ
23/5
11:00 πμ
23/5
11:00 πμ
23/5
11:00 πμ
23/5
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
1:00 μμ
23/5
1:00 μμ
23/5
1:00 μμ
23/5
1:00 μμ
23/5
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
11:00 πμ
23/5
---
---
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
1:00 μμ
23/5
---
---
1:45 μμ
23/5
---
---
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
5:00 πμ
23/5
7:00 πμ
23/5
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
5:00 πμ
23/5
---
---
8:00 πμ
23/5
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
1:00 μμ
23/5
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
11:30 πμ
23/5
---
---
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
11:30 πμ
23/5
---
---
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
11:30 πμ
23/5
---
---
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
11:15 πμ
23/5
---
---
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
12:30 μμ
23/5
---
---
1
X
2
Over 2,5
Under 2,5
Ναι
Όχι
12:30 μμ
23/5