Κορυφαίες διοργανώσεις
Βαρέων Βαρών
Κόσμος
1
Ελαφριών Βαρέων Βαρών
Κόσμος
1
Μεσαίων Βαρών
Κόσμος
3
Ελαφριών Βαρών
Κόσμος
2
Κατηγορία Φτερού
Κόσμος
5
Σούπερ-Ελαφριών Βαρών
Κόσμος
2
Σούπερ Ελαφριών Βαρών
Κόσμος
3
Ημιμεσαίων Βαρών
Κόσμος
1
Όλες οι διοργανώσεις
Facebook
Instagram
Youtube
Μποξ
Μποξ
Αποτέλεσμα 1X2