Μποξ
Μποξ
Ταξινόμηση ανά
Γεγονός
Ώρα
Αποτέλεσμα 1X2
Βαρέων Βαρών
1
X
2
Cruiserweight
1
X
2
Ελαφριών Βαρέων Βαρών
1
X
2
Μεσαίων Βαρών
1
X
2
Ημιμεσαίων Βαρών
1
X
2
Ελαφριών Βαρών
1
X
2
Κατηγορία Φτερού
1
X
2
Πετεινού
1
X
2
Super-flyweight
1
X
2
Κατηγορία 48 κιλών
1
X
2
Σούπερ Ελαφριών Βαρών
1
X
2
Σούπερ-Ελαφριών Βαρών
1
X
2
Σούπερ-Μεσαίων Βαρών
1
X
2
Σούπερ-Πετεινού
1
X
2